Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 7797Beschikkingen | afhandelingHAS2021_Z31205 Nouryon Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

Watervergunning voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater, afkomstig van de boorlocaties bij Pekelwinningsinrichting Zuidwending, Zoutweg 1 te Ommelanderwijk.

 

Aan Nouryon Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum is een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater, afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen op de boorlocaties bij Pekelwinningsinrichting Zuidwending, Zoutweg 1 te Ommelanderwijk.

De watervergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een bezwaar indienen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het team vergunningverlening van de afdeling Schoon water (tel. 0598-693800).