Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 7774Beschikkingen | afhandelingHAS2021_Z31539 Heuvelman G.S.O. B.V.

Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Termunterzijldiep.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Heuvelman G.S.O. B.V., Schaappad 1 te FARMSUM voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Termunterzijldiep.

 

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 25 juni 2021 tot en met 6 augustus 2021 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

 

De watervergunning is ook digitaal in te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer 0598-693800.