Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 7770Beschikkingen | afhandelingHAS2021_Z31496 Gemeente Groningen

Watervergunning voor het aanleggen van een steiger in het Helperdiep ter plaatse van de nieuwbouwwijk Engelse Park te Groningen.

 

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Gemeente Groningen, Postbus 30026 te GRONINGEN voor het aanleggen van een steiger in het Helperdiep ter plaatse van de nieuwbouwwijk Engelse Park te Groningen.

 

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 24 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is ook digitaal in te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer 0598-693800.