Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 7730Beschikkingen | afhandelingHAS2021_Z31312 KPN B.V.

Watervergunning voor het omleggen van een distributieleiding in de regionale waterkering van het Afwateringskanaal op het tracé tussen Steendam en Tjuchem.

 

Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: KPN B.V., Wilhelminakade 123 te ROTTERDAM voor het omleggen van een distributieleiding in de regionale waterkering van het Afwateringskanaal op het tracé tussen Steendam en Tjuchem.

 

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 24 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

 

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met een van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer: 0598-693800.