Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 7686Beschikkingen | afhandelingHAS2021_Z31341

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een tank- en wasplaats in de sloten rond het bedrijf.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan Boven Holding B.V., Goldhoorn 10, 9684 XR Finsterwolde voor het lozen van afvalwater afkomstig van een tank- en wasplaats in de sloten rond het bedrijf. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 23 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021. De watervergunning is ook digitaal in te zien.

 

Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaand contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).