Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 7336Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Oost-Havendijk 20-56 te Steenbergen.

Aanvraag is ontvangen op 12 mei 2021 met registratienummer 0652424341 voor het aanleggen van een HDPE mantelbuis en glasvezelkabels in zonering/profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering B70 ter hoogte van Oost-Havendijk 20 - 56 te Steenbergen ten behoeve van huisaansluitingen in plan Buiten de Veste fase 3 A.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 9 juni 2021