Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 7329Overige besluiten van algemene strekkingDerde besluit droogte 2021: onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Droogte in meerdere deelgebieden

Uit analyse van metingen van het waterschap blijkt dat sprake is van waterschaarste in meerdere deelgebieden van Brabantse Delta. De gemeten debieten zijn nul of dicht tegen de grenswaarde waarop een verbod wordt ingesteld. In de deelgebieden Groote Leij en Hultense Leij , Kibbelvaart Lokkervaart Bosloop en Wouwse Gronden Oost wordt geen een debiet van nul m3/s gemeten. In deelgebied 15 Bleekloop en Zoom wordt een debiet gemeten van 0.002 m3/s. Dit is tegen de grenswaarde van een verbod (0.001 m3/s). De trend van de debietmeting is dalend en het debiet zal de komende dag ook 0 m3/s worden. Hetzelfde geldt voor het deelgebied 10, Brandse Vaart en zijbeken.

 

De weersvoorspellingen geven aan er komende periode onvoldoende neerslag wordt verwacht. Herstel van de waterschaarste is op korte termijn niet aan de orde.

 

Om schadelijke gevolgen voor het watersysteem zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken kan het dagelijks bestuur besluiten tot een onttrekkingsverbod op grond van artikel 3.13 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015.

 

Besluit

Een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater wordt ingesteld voor de volgende gebieden (figuur 1)

  • Gebied 5, Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij

  • Gebied 10, Brandse vaart en zijbeken

  • Gebied 11, Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop

  • Gebied 13 Oost, Wouwse gronden Oost

  • Gebied 15 , Bleekloop en Zoom

Breda, 9 juni 2021

Namens het dagelijks bestuur,

Manager Bedienen

M.M. Laguzzi

Figuur 1 Ingestelde onttrekkingsverboden oppervlaktewater na dit besluit