Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 7299Beschikkingen | afhandelingGewijzigde watervergunning voor het tijdelijk aanpassen van de waterhuishouding ter plaatse van de boezemwatergang Rotte en in de nabijheid daarvan, in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland.

(D2021-05-002295, verzenddatum 9 juni 2021) het tijdelijk aanpassen van de waterhuishouding ter plaatse van de boezemwatergang Rotte en in de nabijheid daarvan, in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.