Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 7254Overige overheidsinformatieVerrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft in de vergadering van 25 mei 2021 een besluit genomen betreffende de verrekening van neveninkomsten van diens bestuursleden als politieke ambtsdragers over het jaar 2020, zoals bedoeld in de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 februari 2019, nummer 2019-56845 en de nadere ministeriële achtergrondinformatie 2020. Het besluit met de ministeriële adviezen zijn als PDF-bijlagen gevoegd bij deze bekendmaking.

Roermond, 11 juni 2021

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris -directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf