Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 7057Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering Opgavegerichte commissie 16 juni 2021

Plaats en tijdstip

Op 16 juni 2021 vergadert de Opgavegerichte commissie van waterschap Vechtstromen. In verband met de Corona-maatregelen vergadert de commissie digitaal in plaats van fysiek in het waterschapshuis te Almelo. De openbare digitale vergadering start om 15.30 uur. Voor het live volgen van deze vergadering kunt u contact opnemen door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. U ontvangt dan de benodigde informatie.

 

Agendapunten

1. Opening, vaststellen agenda

2. Verslag 12 en 19 mei 2021 + toezeggingenlijst

3. Informerende stukken en mededelingen

3a. Beantwoording vragen kanaal Almelo Nordhorn

4. Regionale EnergieStrategie (RES) 1.0 voor de regio's Drenthe, Twente en West-Overijssel

5. Klimaatrobuust werken

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

Ter inzage legging

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl.