Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 6958Overige overheidsinformatieJaarverslag en jaarrekening 2020 van waterschap Vechtstromen

In de vergadering van 25 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur het jaarverslag 2020, inclusief de jaarrekening 2020, in ontwerp vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpjaarverslag 2020, treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en is daar te downloaden.

Het ontwerpjaarverslag 2020 ligt met ingang van 7 juni 2021 tot en met 21 juni 2021 tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

Het ontwerpjaarverslag 2020 is met ingang van 7 juni 2021 tot en met 21 juni 2021 ook digitaal in te zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-jaarverslag 2020 kunt u contact op nemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.