Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2021, 6747Overige besluiten van algemene strekkingWaterschap De Dommel - tijdelijk vaarverbod op de Essche stroom in verband met uitvoeringswerkzaamheden betreffende het herinrichtingsproject Essche stroom- Bruggelaar en de aanpassingen van de keringen in Esch

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Waterschap De Dommel stelt met onmiddellijke ingang een vaarverbod in op Essche stroom , op het traject bovenstrooms van de stuw in Esch tot aan de Haarenseweg. Voorgenoemde vaarverbod eindigt op 30 augustus 2021.

 

Waterschap De Dommel stelt per 30 augustus 2021 een vaarverbod in op Essche stroom , op het traject Haarenseweg tot aan de Spoorbaan. Voorgenoemd vaarverbod eindigt op 31 december 2021.

 

Ter verduidelijking is een kaartje betreffende de genoemde trajecten bijgevoegd.

 

In verband met de veiligheid van het vaarverkeer op de Essche stroom, ter voorkoming van gevaarlijke situaties met gebruikers van de vaarweg, geldt een vaarverbod voor alle soorten vaartuigen (waaronder kano, kajak, vlot).

 

Ter plaatse zullen borden worden geplaatst ter ondersteuning van het tijdelijk vaarverbod. Het tijdelijk vaarverbod is gebaseerd op artikel 10, onder c, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, alsmede de beleidsnota.

 

Contact

 

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Paul Verkuijlen of Jasper Kremers via telefoonnummer 0411 618 618.

 

Tracé 1 en 2 betreffende het vaarverbod