Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraakperiode ontwerp-projectplan ‘realisatie stuw Kortrijk Zuid en Keulschevaart’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 5 januari 2021 het ontwerp-projectplan voor het project ‘realisatie stuw Kortrijk Zuid en Keulschevaart’ vastgesteld. In het ontwerp-projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan ter inzage te leggen.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen digitaal inzien van 20 januari 2021 tot en met 2 maart 2021 via de website van het waterschap:

Bouw stuwen Kortrijk Hoog en Keulsevaart - HDSR

Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen zijn in verband met de Corona-crisis niet in te zien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail via arjan.koerhuis@hdsr.nl of schriftelijk via het onderstaande adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 2 maart 2021.

Postadres: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden t.a.v. Arjan Koerhuis Postbus 550 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. (030) 634 5837, e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl

 

Houten, 20 januari 2021

 

 

Naar boven