Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 657Beschikkingen | aanvraag



Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Ballemanseweg te Galder.

Aanvraag is ontvangen op 19 januari 2021 met registratienummer 0652381741 voor het wijzigen van een b-water in een wadi ter hoogte van de Ballemanseweg te Galder ten behoeve van het verbeteren van de onderhoudstoestand.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 21 januari 2021