Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 651Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Sasdijk 2 te Dinteloord.

Aanvraag is ontvangen op 16 januari 2021 met registratienummer 0652381699 voor het legaliseren van het aanbrengen van grond op de regionale waterkering B86 ten behoeve van de realisatie van parkeerplaatsen ter hoogte van Jachthaven Waterkant, Sasdijk 2 Dinteloord.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 20 januari 2021