Bekendmaking Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie) met ingang van 25 mei 2021 tot en met 8 juni 2021 ter inzage ligt en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Gegeven de huidige omstandigheden is het mogelijk om enkel op afspraak de documenten op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem, onder openingstijden in te zien.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de ontwerpbegroting 2022 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, of per e-mail info@wrij.nl, onder vermelding van ‘Bedenking ontwerpbegroting 2022 HWH'.

 

Naar boven