Bekendmaking definitief projectplan aanpassen duiker Sluisweg Waalwijk (onderdeel van project AWW)

Het algemeen bestuur heeft op 19 mei 2021 het projectplan vastgesteld voor het aanpassen van een duiker in de Sluisweg te Waalwijk, onderdeel van het project ‘Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk’ (AWW).

Achtergrond

Op 26 februari 2020 is het projectplan “Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk” (AWW) vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is voor een aantal ontwerpwijzigingen op 23 december 2020 een aanvullend projectplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Binnen het project wordt het watersysteem in Waalwijk zodanig aangepast dat een benodigde peilverhoging in het natuurgebied van de Westelijke Langstraat kan worden doorgevoerd. De afwatering van de Buitenpolder wordt afgestemd op de omvorming van landbouw naar industrie. In het project wordt ervoor gezorgd dat de regionale kering langs het Zuiderkanaal weer veilig is.

Uit nadere inspectie/inmeting van de duiker onder de Sluisweg is tijdens de uitvoeringsfase gebleken dat deze op een andere hoogte ligt dan in het beheerregister was opgenomen. Om in de nieuwe afvoersituatie wateroverlast in Waalwijk te voorkomen, dient de duiker te worden aangepast. Dit projectplan betreft dus enkel de vervanging/aanpassing van de duiker in de Sluisweg.

Plan inzien en instellen van beroep

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen, liggen vanaf 25 mei 2021 voor een periode van zes weken ter inzage (tot 6 juli 2021).

Vanwege de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus liggen de stukken niet fysiek op het kantoor van waterschap Brabantse Delta. U kunt de stukken (digitaal) opvragen en hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. Kuijpers (076 564 15 46) of mevrouw S. van Helmond (076 564 12 56). De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager B. Kuijpers (076 564 15 46) of communicatieadviseur S. van Helmond (076 564 12 56) of e-mail aww@brabantsedelta.nl.

 

 

Naar boven