Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Peil Dorp Kockengen wordt ingesteld

 

Op 20 februari 2019 heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het “Peilbesluit De Tol 2019” vastgesteld. In dit peilbesluit zijn de na te streven waterstanden voor het bemalingsgebied De Tol vastgelegd, waaronder het peilgebied TOL_018 (Dorp Kockengen). Voor dit peilgebied is opgenomen dat het peil ingaat op het moment dat alle benodigde waterhuishoudkundige aanpassingen gereed zijn gekomen. Deze aanpassingen zijn gereedgekomen.

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het peil in peilgebied TOL_018 Dorp Kockengen wordt ingesteld in week 20 van 2021.

 

Informatie

Peilbesluit De Tol 2019 en de bijbehorende waterhuishoudkundige kaart staan op de website van het waterschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Marije van Bergen via telefoonnummer (030) 209 7145 of e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

 

­Houten, 19 mei 2021

 

 

Naar boven