Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 5748Plannen | overigMededeling verlenen watervergunning

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor de lozing van effluent afkomstig van de afvalwaterzuiveringsinstallatie behorend bij een inrichting aan de Middenweg in Kapelle.