HAS2021_30966 XXXX Pluimvee

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de spoelplaats in de sloot aan de noordzijde van het bedrijf.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan XXXX Pluimvee, Burgemeester Buiskoolweg 33, 9541 XM Vlagtwedde voor het lozen van hemelwater afkomstig van de spoelplaats in de sloot aan de noordzijde van het bedrijf.

 

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 10 mei 2021 tot en met 21 juni 2021. De watervergunning is ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaand contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

 

Naar boven