Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 5584Plannen | overigMededeling verlenen watervergunning

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van concentraat afkomstig van het onthardingsproces. Er wordt geloosd op de sloot langs de Savoyaardsweg in Hoek.