Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 5574Beschikkingen | afhandelingGewijzigde watervergunning voor het tijdelijk aanpassen van de waterhuishouding ter plaatse van de Grindweg en de Bergweg-Zuid in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. De wijziging heeft betrekking op het ontgraven van de bouwkuipen 5 en 6 binnen de zones van de regionale waterkeringen.

(D2021-04-001301, verzenddatum 3 mei 2021) het tijdelijk aanpassen van de waterhuishouding ter plaatse van de Grindweg en de Bergweg-Zuid in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. De wijziging heeft betrekking op het ontgraven van de bouwkuipen 5 en 6 binnen de zones van de regionale waterkeringen.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.