Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5492Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering Opgavegerichte commissie 12 mei 2021

 

Plaats en tijdstip

Op 12 mei 2021 vergadert de Opgavegerichte commissie van waterschap Vechtstromen. In verband met de Corona-maatregelen vergadert de commissie digitaal in plaats van fysiek in het waterschapshuis te Almelo. De openbare digitale vergadering start om 09.00 uur. Voor het live volgen van deze vergadering kunt u contact opnemen door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. U ontvangt dan de benodigde informatie.

 

Agendapunten

1. Opening, vaststellen agenda

2. Verslag 31 maart 2021 + toezeggingenlijst

3. Informerende stukken en mededelingen

4. Aanpak beleidskader maaibeleid

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Terinzagelegging

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl.