Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 5443Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg op 12 mei 2021

Op woensdag 12 mei 2021 om 15.00 uur vindt een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via het YouTubekanaal van Waterschap Limburg.

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl).

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?

Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in zijn of haar verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we u om een kopie van de inspraaknotitie (een schriftelijke weergave van wat u tijdens de vergadering wilt zeggen) zodat deze als bijlage aan de besluitenlijst kan worden toegevoegd. Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de besluitenlijst van de vergadering.

Informatie

Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 4 mei 2021

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf