Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 538Overige overheidsinformatieBekendmaking definitief projectplan Verbinding Reeuwijk west en Polder Bloemendaal landelijk gebied te Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 januari 2021 een projectplan voor Verbinding Reeuwijk west en Polder Bloemendaal landelijk gebied vastgesteld.

Het projectplan betreft de volgende maatregelen:

  • 1.

    Aanleg open doorgang door de Baarsjeskade met fietsbrug.

  • 2.

    Aanleg automatische stuw bij Baarsjeskade.

Het projectplan kan van 26 januari 2021 tot en met 9 maart 2021 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking worden ingezien.

Normaliter kunnen de stukken die online worden gepubliceerd ook op het kantoor van Rijnland aan de Archimedesweg 1 te Leiden worden ingezien. Het kantoor is echter in verband met de coronacrisis tot nader order gesloten.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en Herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

Leiden, 25 januari 2021