Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5376Overige overheidsinformatieOntwerpbegroting 2022 gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2022 van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis ter inzage ligt.

Het Waterschapshuis is het expertinstituut en serviceorganisatie van de waterschappen op het gebied van kennis over opzet, regie- uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2022 van Het Waterschapshuis treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’.

De ontwerpbegroting 2022 van Het Waterschapshuis ligt met ingang van 4 mei 2021 gedurende een periode van twee weken ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

U kunt de ontwerpbegroting 2022 van Het Waterschapshuis tijdens deze periode ook digitaal in zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerpbegroting 2022 van Het Waterschapshuis kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.