Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5375Overige overheidsinformatieOntwerpbegroting 2022 bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis ter inzage ligt.

Aqualysis is de naam van het gezamenlijk centrale waterschapslaboratorium voor vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen op basis van een gemeenschappelijke regeling.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’.

De ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis ligt met ingang van 4 mei 2021 gedurende een periode van twee weken ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

U kunt de ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis tijdens deze periode ook digitaal in zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerpbegroting 2021 van Aqualysis kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.