Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5374Overige overheidsinformatieOntwerpbegroting 2022 gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2022 van het van het gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn) ter inzage ligt.

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2022 van GBLT treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’.

De ontwerpbegroting 2022 van GBLT ligt met ingang van 4 mei 2021 gedurende een periode van twee weken ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

U kunt de ontwerpbegroting 2022 van GBLT tijdens deze periode ook digitaal in zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerpbegroting 2020 van GBLT kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.