Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5373Overige overheidsinformatieBegrotingswijziging 2021 gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de begrotingswijziging 2021 van het gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn) ter inzage ligt.

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.

Ter inzage

De begrotingswijziging 2021 van Het Waterschapshuis treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’.

De begrotingswijziging 2021 van Het Waterschapshuis ligt met ingang van 4 mei 2021 gedurende een periode van twee weken ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

U kunt de begrotingswijziging 2021 van Het Waterschapshuis tijdens deze periode ook digitaal in zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage

Informatie

Voor meer informatie over de begrotingswijziging 2020 van GBLT kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.