Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 514Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit leggerwijziging – Menno ter Braakstraat (De Parel) te Den Haag

LEGGER2020-E-04

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger Polderkaden te wijzigen op de locatie Menno ter Braakstraat (De Parel) te Den Haag. Dit als gevolg van de op 6 november 2020 verleende watervergunning (2020-011098) aan Varese Investeringen I B.V.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de afdelingsmanager Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601DB Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.