Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2020

Met ingang van vrijdag 23 april 2021 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2020, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 mei 2021.

 

De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

 

Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon 0314 369 369.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven