Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 4648Plannen | overigWatervergunning Sophiaweg Oostburg

Het waterschap heeft op 14 april 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater om gewassen te beregenen op landbouwpercelen gelegen aan de Sophiaweg in Oostburg.