Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 441Beleidsregels



Hoogheemraadschap van Delfland – Vaststelling partiële wijziging Beleidsregel Steigers

Dossiernummer 2088

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 12 januari 2021 het besluit tot vaststelling van de ‘partiële wijziging Beleidsregel Steigers’ genomen. Deze beleidsregel treedt in werking na bekendmaking in het Waterschapsblad.

Het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ingediend. De ontwerp partiële wijziging Beleidsregel Steigers is ongewijzigd vastgesteld.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl