Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 440BeleidsregelsHoogheemraadschap van Delfland – Vaststelling Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen

Dossiernummer 2087

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 12 januari 2021 het besluit tot vaststelling van de ‘Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen’ genomen. Deze beleidsregel treedt in werking na bekendmaking in het Waterschapsblad. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze beleidsregel worden de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen, de Beleidsregel Veendijken en de Nota Kaden en Waterkeringvreemde Elementen ingetrokken.

De ontwerpbeleidsregel heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ingediend. Wel zijn ambtshalve in de definitieve beleidsregel enkele teksten en een tekening aangepast en teksten toegevoegd ten opzichte van de ontwerpbeleidsregel. De wijzigingen hebben als doel om de beleidsregel te verduidelijken. De ontwerpbeleidsregel is derhalve ambtshalve gewijzigd vastgesteld.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl