Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2021, 4337Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een vlonder/steiger aan een toekomstige A-watergang op perceel Korporaal 20 te Gorinchem

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten om voor het aanleggen van een vlonder/steiger aan een toekomstige A-watergang op perceel Korporaal 20 te Gorinchem een watervergunning te verlenen.

Zaaknummer: 2021031686

Start bezwaartermijn: 08-04-2021

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.