Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2021, 4335Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het wijzigen van verleende watervergunning voor het uitbreidingsplan Lingedonk te Geldermalsen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten om voor het wijzigen van verleende watervergunning voor het uitbreidingsplan Lingedonk te Geldermalsen een watervergunning te verlenen.

Zaaknummer: 2020126815

Start bezwaartermijn: 08-04-2021

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.