Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 4178Beschikkingen | afhandelingWierden, tijdelijk deels dichtzetten duikers in WL02035, WL01933, WL07107

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van waterschap Vechtstromen te Almelo voor:

 • 1.

  het tijdelijk deels dichtzetten van duiker (DK15807) in de waterloop WL02035 (afvoervak AV04473).

 • 2.

  het tijdelijk deels dichtzetten van duiker (DK03220) in de waterloop WL01993 (afvoervak AV00710).

 • 3.

  het tijdelijk deels dichtzetten van duiker (DK00421) in de waterloop WL01993 (afvoervak AV01082).

 • 4.

  het tijdelijk deels dichtzetten van duiker (DK09959) in de waterloop WL07107 (afvoervak AV01344).

  Het doel van het deels dichtzetten van de duikers, door het aanbrengen van tijdelijke stuwen, is om water vast te houden in het gebied, omdat er veel droogte wordt ervaren in de omgeving.

  De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

  https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

  Ter inzage

  De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2131465.

  Bezwaar

  Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

  Inlichtingen

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  Almelo, 5 april 2021