Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 3973Beschikkingen | afhandelingHellendoorn, 54ste Heuvelrit endurowedstrijd voor motoren langs diverse waterlopen

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Motorclub Nijverdal-Hellendoorn te Nijverdal voor het op vrijdag 1 oktober 2021 en zaterdag 2 oktober 2021 houden van de 54ste Heuvelrit, een endurowedstrijd voor motoren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderhoudspaden langs diverse waterlopen in de omgeving van Hellendoorn.

WL00587

Zandpad langs zuidzijde , van stuw Regge tot nieuwe dam

WL01962

Schouwpad oostzijde, vanaf Leemkampsweg tot autobedrijf Piksen

WL02056

Schouwpad zuidzijde, Hoge Laarsleiding vanaf Vossenweg tot Piksenweg

WL02059

Schouwpad noordzijde Verlengde van de Ontginningsweg

WL01966

Parallel aan Vleugelweg tot Saamsweg

WL02086

Schouwpad noordzijde Schaddenbeltsleiding van Saamsweg tot einde bos

WL01968

Schouwpad zuidzijde Benedendwarsweg tot Brukkelaarsweg

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart 

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2131793.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 1 april 2021