Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 372Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Burggravenlaan 30 te Geertruidenberg.

Aanvraag is ontvangen op 7 januari 2021 met registratienummer 0652379181 voor het graven van proefsleuven in de zonering van de primaire waterkering P29 en in de beschermingszone van een a-water ten behoeve van het in kaart brengen van de huidige constructie in het kader van het voornemen tot uitvoeren van werkzaamheden aan de gastransportleidingen ter hoogte van de Burggravenlaan 30 te Geertruidenberg.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 13 januari 2021