Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 3679Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerpbesluit tot wijziging van Kaart 7

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 maart 2021 besloten gebieden in de Polder Oudendijk te Kaag en Braassem toe te voegen aan kaart 7: gebieden waar hoogwatervoorzieningen zijn toegestaan.

Deze kaart behoort bij uitvoeringsregel 17: Peilafwijking 

Het peilbesluit kan worden ingezien van 30 maart 2021 tot en met 11 mei 2021:

1. tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 – 306 30 63.

2. via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerpbesluit aan te passen. Vervolgens wordt het besluit definitief vastgesteld.

Onder vermelding van 21.015433 en onderwerp: ´zienswijze Kaart 7´ kan een zienswijze gestuurd worden naar:

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Parallel aan deze publicatie ligt voor de Polder Oudendijk tevens ter inzage een ontwerp-peilbesluit.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

 

Leiden, 29 maart 2021