Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2021, 340Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het aanleggen van een Wadi met uitstroomvoorziening en het plaatsen van dammen met duikers in Ten Boer.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.