Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 3383Plannen | overigWatervergunning Tweede Verkorting Koewacht (gemeente Terneuzen)

Het waterschap heeft op 18 maart 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater om gewassen te beregenen op landbouwpercelen gelegen aan de Tweede Verkorting in Koewacht.