Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2021, 3375Plannen | overigDefinitief projectplan ‘realisatie stuw Kortrijk Zuid en Keulschevaart’

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 16 maart 2021 het projectplan voor het project ‘realisatie stuw Kortrijk Zuid en Keulschevaart’ heeft vastgesteld.

 

Het ontwerp-projectplan heeft van 20 januari 2021 tot en met 2 maart 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp- projectplan is derhalve ongewijzigd vastgesteld.

 

Stukken inzien

 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via: Bouw stuwen Kortrijk Zuid en Keulschevaart - HDSR

 

Beroep na vaststelling

 

Een belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

 

Inwerkingtreding

 

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. 030-634 5837 of via de e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl

 

Houten, 23 maart 2021