Ontwerp Blauw Omgevingsprogramma

 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een ontwerp gemaakt voor het Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027.

Het Blauw Omgevingsprogramma is het waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe en bevat vier gebiedsprogramma’s.

Meer informatie vindt u op internet via www.bovi2050.nl/BOP.

Voor de tekst van het Blauw Omgevingsprogramma, zie links hiernaast bij Externe bijlagen.

 

Inspraakperiode

U kunt van 22 maart tot en met 3 mei 2021 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Wilt u het Blauw Omgevingsprogramma op papier bekijken of per e-mail toegestuurd krijgen? Neemt u dan contact op met de onderstaande contactpersoon. Inzien op het kantoor van het waterschap is momenteel niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

 

Wie kan er reageren?

U kunt een reactie indienen:

  • als u ingezetene bent, dat wil zeggen dat u in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe woont, of

  • als u belanghebbende bent bij het Blauw Omgevingsprogramma. Belanghebbende betekent dat het Blauw Omgevingsprogramma tegen uw belangen in gaat of daar invloed op heeft.

Na de inspraakperiode wordt het definitieve Blauw Omgevingsprogramma in het najaar vastgesteld.

 

Hoe geeft u uw reactie?

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale formulier op https://www.vallei-veluwe.nl/formulieren/zienswijze-bop/. Lukt het niet via dit formulier? Zend uw reactie dan per mail naar info@vallei-veluwe.nl. Neem als onderwerp: Zienswijze Blauw Omgevingsprogramma, ter attentie van Andrea Swenne.

U kunt ook per brief of telefonisch uw reactie geven.

De brief kunt u zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van Andrea Swenne, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Voor een telefonische zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Jaap van Troostwijk, telefoonnummer (055) 5 272 911.

 

Vragen

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Andrea Swenne, telefoonnummer (055) 5 272 911. Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer Jaap Doude van Troostwijk op het bovenstaande telefoonnummer.

 

Apeldoorn,

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland,

secretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPm,

dijkgraaf

Naar boven