Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 334Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Centraleweg 7a te Geertruidenberg.

Aanvraag is ontvangen op 5 januari 2021 met registratienummer 0652378901 voor het dempen van een c-water gelegen in de zonering van de primaire waterkering ter hoogte van Centraleweg 7a te Geertruidenberg.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 13 januari 2021