Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 3304Plannen | overigWatervergunning Binnendijk, Hoek (gemeente Terneuzen)

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater, afkomstig van bodembeschermende voorziening voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen. De inrichting waar de lozing plaatsvindt is gelegen aan de Binnendijk in Hoek.