Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 320Beschikkingen | afhandelingEnschede, verrichten handelingen langs waterloop WL00147

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

familie Hamming te Enschede voor het verrichten van de volgende handelingen binnen de beschermingszone langs waterloop WL00147 (Heutinkbeek, afvoervak AV07711 ) aan de Broekheemseweg 47 te Enschede:

 • 1.

  aanleggen van de bestrating (naast de garage);

 • 2.

  aanleggen van de houtenvlonder (noordzijde perceel);

 • 3.

  lokaal licht verhogen en verlagen van het maaiveld;

 • 4.

  aanbrengen van inheemse planten.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart 

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2030734.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 7 januari 2021