Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 2957Overige overheidsinformatieWatervergunning Brilletjesdijk Nisse (gemeente Borsele)

Het waterschap heeft op 8 maart 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater om gewassen te beregenen op een landbouwperceel gelegen aan de Brilletjesdijk in Nisse.