Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 2956Overige overheidsinformatieWatervergunning Retranchement (gemeente Sluis)

Het waterschap heeft op 1 maart 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater voor een bronbemaling ten behoeve van het aanleggen van een uitstroomvoorziening riolering aan de Noordstraat in Retranchement, gemeente Sluis.