Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 288Beschikkingen | aanvraagHoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning ‘s-Gravenhage loosduinen K 1755

2021-000400

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen op 7 januari 2021 voor aanbrengen van een duiker onder de madepolderweg ter hoogte van de kruising Boomaweg, ’s Gravenhage Loosduinen K 1755.

Deze bekendmaking is informatief. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Als er over deze aanvraag beslist is, wordt de beschikking op de aanvraag ook bekend gemaakt. Tegen die beschikking kunt u wel bezwaar maken.

Over de ingekomen aanvragen kunt u wel reeds contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), dat op werkdagen van 9.00 tot 16.00 is te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.